Liên Hệ

Liên Hệ Mixue Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP MIXUE BING CHENG
Địa chỉ : số 159 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Ðống Ða, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mail : liuquanjin@zzmxbc.com
Mã số thuế:0108340682
Người đại diện:LIU, QUANJIN